Beyaz renkte olup, pril yada granül şeklindedir. Piyasada satılan azotlu gübreler içinde en yüksek oranda azot ihtiva edip, 100 kilosunda 46 kilo saf azot bulunur. Tüm ürünlerde bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak amacıyla, bitki gelişmesinin bütün evrelerinde kullanılabilen bir üst gübredir. Bitkiler azot ihtiyacını daha çok amonyum ve nitrat formundaki azot kaynaklarından karşılarlar, bu nedenle üreyi de doğrudan bünyelerine alarak besin maddesi olarak kullanabilirler. Ancak bu gübrenin bitkilere daha faydalı hale gelmesi için parçalanarak amonyum veya nitrata dönüşmesi gerekir. Bu itibarla üre gübresi özellikle üst gübre olarak kullanıldığı durumlarda amonyum sülfat ve amonyum nitrat gibi gübrelerden daha erken zamanlarda uygulanması gerekmektedir. Yetersiz kullanımında, bitkinin gelişmesi yavaşlar, yapraklar sararır ve verim düşer.