Bakırın içerisine ilave edilen alaşım elementleri bakır kafesinde çözünerek veya gerekti­ğinde yeni fazlar meydana getirerek mekanik özellikleri artırır. Bunlardan örneğin Cr, Zr, Be ise alaşımın ayrıca çökelme yoluyla sertleştirilebilmesini sağlar. Çökelme sertleşmesi veya benzer adıyla yaşlandırma yöntemi kullanılarak iletkenlik ve mekanik özellikleri birlikte yükseltilebilir.

Sert bakır alaşımları da bu sertleştirme mekanizması kullanılarak geliştirilen ve çok geniş kullanım alanı bulan alaşımlardır.